Polityka prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.


 
 

Polityka Prywatności
1. Polityka Prywatności dla serwisu internetowego www.atuwat.pl („Polityka Prywatności”)
przedstawia zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz gromadzenia,
przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach.
2. Użyte w niniejszej Polityce Prywatności definicje mają następujące znaczenie:
• RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
• Administrator danych osobowych (ADO)- oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ
publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i
sposoby przetwarzania danych osobowych.
• Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna
to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na
podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o
lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną
tożsamość osoby fizycznej.
• Zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i
jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub
wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych
osobowych.
• Użytkownik- osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, korzystająca z serwisu www.atuwat.pl


Jak przetwarzamy Twoje dane
Na mocy art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2018 (zwanym dalej RODO)
informujemy, iż Administratorem przekazanych przez Użytkownika danych osobowych jest:
Lucyna Kasza A-Tu Wat, Hurtownia art. elektrycznych, Bronina 26, 28-100 Busko-Zdrój, tel.
41 378- 41-58, mail: sprzedaż@atuwat.pl
Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników: imię, nazwisko,
adres e-mail, numer telefonu, miasto, preferencje Użytkownika, lokalizacja, obszar
zainteresowania, dane przetwarzane w ramach usługi Google Analytics: unikalny
identyfikator reklamowy Użytkownika, lokalizacja, identyfikator urządzenia, data i godzina
korzystania z serwisu, dane demograficzne: kraj, miasto, język, płeć, wiek, typ i wersja
systemu operacyjnego.
Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w następujących celach:
a) nawiązania kontaktu mailowego z Użytkownikiem. Podstawą prawną przetwarzania
danych jest art. 6 ust.1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora.
b) realizacji usług wybranych przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych jest art. 6 ust.1 lit. b RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania
umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie
osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W razie zbierania danych dla celów
związanych z wykonaniem konkretnej umowy, Administrator przekazuje osobie, której dane
dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych w
momencie zawierania umowy lub w momencie pozyskania danych osobowych;
c) analizowania ruchu na stronie internetowej www.atuwat.pl za pomocą narzędzia Google
Analytics, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO, czyli zgody Użytkownika.
d) reklamowych. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli osoba,
której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.


Twoje prawa

Zgodnie z RODO informujemy, iż Użytkownicy korzystający z usług mają prawo:
– do żądania dostępu do swoich danych osobowych,
– do ich sprostowania,
– do usunięcia,
– do ograniczenia przetwarzania,
– do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
– do przenoszenia danych
– do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi w
zakresie przetwarzania danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
Aby skorzystać ze swoich praw, wyślij do nas maila na adres: sprzedaż@atuwat.pl


Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane
Informujemy, iż dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres niezbędny do
realizacji wymienianych powyżej celów:
a) w zakresie realizacji usług- przez okres niezbędny do realizacji usług i po tym okresie w
oparciu o obecnie obowiązujące przepisy prawa (maksymalnie 6 lat);
b) w zakresie kontaktu mailowego- do momentu wniesienia sprzeciwu, nie dłużej niż 3
lata;
c) w zakresie statystyki i reklam- do momentu wycofania zgody.


Odbiorcy danych
Administrator może przekazywać dane podmiotom świadczącym usługi na rzecz
administratora (dostawca hostingu, biuro księgowe).
Odbiorcą danych zbieranych za pomocą Google Analytics jest firma Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA., z którą zawarliśmy umowę
powierzenia danych. W związku z możliwym transferem danych poza EOG, Google stosuje
standardowe klauzule umowne.
Więcej informacji na temat postępowania z danymi Użytkownika w usłudze Google Analytics
można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl
Na naszej stronie internetowej korzystamy również z Google Maps w celu umożliwienia
Tobie weryfikacji lokalizacji naszej firmy. Informacje dotyczące prywatności znajdziesz pod
linkiem:
https://policies.google.com/terms?hl=pl
Odbiorcą danych zbieranych poprzez fanpage jest Meta Platforms i jej partnerzy. Na naszej
stronie internetowej umieściliśmy „przycisk” Facebook (biała litera „f”). Dane mogą być
transferowane do państw trzecich na podstawie działań podjętych przez spółkę Meta
Platforms Ireland Ltd. Informacje dotyczące przetwarzania danych przez Facebook można
znaleźć pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Na naszej stronie internetowej korzystamy również z narzędzi:
Google Tag Manager https://support.google.com/tagmanager/answer/9323295?hl=pl
Google Search Console https://policies.google.com/privacy?hl=pl
Każdy dostawca ma swoją politykę dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych i ich
ochrony, zalecamy zapoznanie się z nimi.


Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych w ramach korzystania z serwisu internetowego www.atuwat.pl jest
dobrowolne. Brak podania danych może uniemożliwić korzystanie z niektórych
funkcjonalności serwisu (np. możliwość kontaktowania się z firmą A-Tu Wat).


Bezpieczeństwo
Serwis dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności oraz informacji dotyczących
Użytkowników. Administrator z zachowaniem należytej staranności dobiera i stosuje
odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze organizacyjnym i programistycznym,
które pozwalają na zapewnienie ochrony przetwarzanych danych. Administrator w
szczególności zabezpiecza dane przed ich ujawnieniem, zniszczeniem, utraceniem i
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także nieuprawnioną modyfikacją i
przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.


Informacje dotyczące Plików Cookies
Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP
kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których
użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby
identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również:
czas nadejścia zapytania,
czas wysłania odpowiedzi,
nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku,
gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika.
Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasze strony. Dla
zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, analizujemy pliki z logami w celu określenia,
które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy
struktura strony nie zawiera błędów, itp.
Podczas przeglądania Serwisu, stosownie do udzielonej zgody oraz konfiguracji przeglądarki,
na Twoim urządzeniu (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany przez nas lub firmę
współpracującą (naszego podwykonawcę) jeden lub kilka plików cookie. Prosimy o
zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich
wykorzystywania.
Cookies to małe pliki, które są umieszczone na dysku twardym komputera podczas
odwiedzania niektórych stron internetowych. Zawierają one informacje na temat urządzenia
i zazwyczaj nie zawierają żadnych danych osobowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do
infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem. W ramach
Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies)
oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania,
opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki
internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika
przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez
Użytkownika.
W plikach cookies przechowujemy podstawowe, anonimowe informacje o użytkownikach
(np. identyfikator) oraz dane służące podniesieniu komfortu korzystania z Serwisu,
potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach oraz
kampanii reklamowych.
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach
Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług
wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
2. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez
Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie
wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki,
wyglądu strony internetowej itp.;
3. „analityczne”pliki cookies, umożliwiają tworzenie statystyk, które pomagają
zrozumieć, w jaki sposób wszyscy Użytkownicy korzystają ze stron internetowych,
co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
4. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści
reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w
urządzeniu końcowym Użytkownika. Jako Użytkownik Serwisu możesz w dowolnej chwili
zaprzestać dostarczania tych informacji Serwisowi poprzez wykasowanie plików cookies
zapisanych na Twoich urządzeniach końcowych przez Serwis. Aby tego dokonać należy zmienić
ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.
Możliwe jest również skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację
plików cookie dla określonych, wybranych przez Ciebie stron internetowych lub dla
wszystkich stron. Ustawienia takie spowodują jednak utratę niektórych funkcjonalności
Serwisu, które wymagają instalacji plików cookie.
Dodatkowo Użytkownik może ustawić w Ustawieniach plików cookies zakres zapisywania
plików cookies przez serwer www.


Informacje końcowe
Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony. Rozwój technologii oraz
rozwój Serwisu powodują, że polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których
będziemy informować bieżąco na stronie dostępnej pod adresem: www.atuwat.pl


Zmiany polityki prywatności
Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszej Polityki prywatności poprzez opublikowanie
nowej polityki prywatności na tej stronie.

Cenimy Twoją prywatność

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.